FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikrî mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikrî emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. 
Fikrî mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.
Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır.
Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir. 
Anlaş Hukuk Bürosu , “Fikri Mülkiyeti Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• MARKA VE PATENT DAVALARI

• FİKİR VE SANAT ESERLERİNE TECAVÜZDEN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARI

• FİKRİ MÜLKİYET ÜRÜNLERİNE TECAVÜZDEN KAYNAKLANAN CEZA DAVALARI