İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. 
İş hukuku Kara Avrupa'sı hukuk sistemlerine dâhil ülkelerde genellikle milli iş kanunları ile düzenlenir. İş uyuşmazlıkları genellikle asliye hukuk mahkemelerinde veya asli mahkemesi niteliğindeki iş mahkemelerinde görülür. 
Anlaş Hukuk Bürosu , “İş Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVALARI 

• İŞE İADE DAVALARI 

• HİZMET TESPİTİ DAVALARI 

• İŞ KAZALARI SEBEBİ İLE AÇILAN DAVALAR 

• MESLEK HASTALIĞI TESPİTİ VE TAZMİNAT DAVASI 

• İŞ VEREN DANIŞMANLIK