MİRAS HUKUKU

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku , insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. 
Miras hukuku kara Avrupası hukuk düzeninde medeni kanunlarda düzenlenir. Miras bırakandan kalan malların (tereke/mamelek) devrine ilişkin veraset işlemleri kimi ülkelerde mahkeme kararıyla, kimi ülkelerde de noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden belgelendirilmektedir. 
Anlaş Hukuk Bürosu , “Miras Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• MİRASCI ATAMA 

• MİRASTAN ISKAT DAVALARI 

• MİRASCI ATAMA 

• VERASET İLAMI DAVASI 

• MİRASI ÖZGÜLEMEK SURETİ İLE VAKIF KURMA VE İLGİLİ