SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

Sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını, faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına sigorta hukuku adı verilir. 
Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi öngörür. Bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar nedeniyle para ödemeyi gerektirir. Diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır. 
Türkiye'de Sigorta Hukuku, sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedirler. 
Anlaş Hukuk Bürosu , “Sigorta Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• SİGORTA İLE İLGİLİ ALACAK TAZMİNAT TALEBİ 

• KASKO, HAVACILIK VE DENİZ SİGORTASI 

• YÖNETİCİ VE MEMUR SORUMLULUKLARI 

• HATALAR VE İHTİMALLER 

• YANGINDAN DOĞAN İDDİALAR 

• HAYAT VE MALULİYET SİGORTASI 

• TIBBİ UYGULAMA HATASI 

• FERDİ KAZALAR 

• MAL VE DİĞER TAZMİNATLAR 

• HALEFİYET