TİCARET HUKUKU

TİCARET HUKUKU

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acente ve ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır. 
Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklardır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türleridir. 
Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır. 
Anlaş Hukuk Bürosu , “Ticaret Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• TİCARİ ALACAKLARIN TAKİBİ

• ŞİRKET SATIŞI VE ŞİRKET SATIN ALMA SÖZLEŞMELERİ VE BAĞLI DAVALAR

• FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASI İMZALANMASI DENETİMİ VE BAĞLI DAVALAR

• FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASI İMZALANMASI

• ŞİRKETLERE DANIŞMANLIK